Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

W 100% darmowe, bez zobowiązań

Zarządzanie finansami firmy

Wiele osób zakładających firmę szuka informacji, jak skutecznie zarządzać finansami. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa generuje zyski, zapewnia płynność finansową oraz umożliwia stały rozwój firmy.
Problem zarządzania finansami wynika przede wszystkim z braku odpowiedniej organizacji oraz planowania. Bardzo często młodzi przedsiębiorcy nie planują na co i ile wydają, oraz ile powinno im zostać, co w wielu przypadkach prowadzi do zadłużenia, a nawet do bankructwa.

W każdej firmie należy ustalić wskaźniki finansowe, które będziemy regularnie monitorować. Ułatwi nam to kontrolę bieżących finansów oraz co najważniejsze od razu wskaże na obszar, który wymaga zmiany. Wskaźniki powinny być dobrane w taki sposób, aby obrazować najważniejsze obszary działania firmy, pokazywać jej rentowność, stopień zadłużenia i płynność finansową. Analiza wskaźnikowa ułatwia zarządzenie przedsiębiorstwem oraz umożliwia wykorzystanie zebranych danych do właściwego podejmowania decyzji.Wskaźniki sprawności działania na rynku

Można powiedzieć, iż jest to najważniejsza grupa wskaźników, ponieważ dzięki niej przedsiębiorcy są w stanie ocenić poziom sprawności gospodarowania przedsiębiorstwa na rynku. Do najistotniejszych wskaźników należą:

Wskaźnik rotacji należności
Umożliwia ocenę sprawności windykacji należności przez firmę. Jest to sprzedaż netto podzielona przez przeciętny stan należności. Jest on podawany w dniach i Przyjmuje się, że wartość wskaźnika nie powinna być mniejsza niż 7 i nie większa niż 10.

Wskaźnik rotacji zapasów
Dzięki niemu można ocenić efektywność gospodarowania posiadanymi zapasami. Jest to wynik dzielenia kosztów sprzedaży przez przeciętny stan zapasów. Wartość rotacji zapasów podawana jest w dniach i powinna być nie mniejsza niż 7 i nie większa niż 10.Wskaźniki zdolności regulowania zobowiązań

Są to wskaźniki, które umożliwiają dogłębną analizę płynności finansowej oraz zdolności regulowania zobowiązań krótkoterminowych (płatnych w terminie do 1 roku).

Wskaźnik płynności bieżącej
Określany jest skrótem CR (ang. current ratio) i określa, ile razy bieżące aktywa pokrywają wszystkie bieżące zobowiązania. Wartość tego wskaźnika powinna zawierać się w przedziale pomiędzy 1,2 a 2.

Wypłacalność finansowa
Jest to zdolność firmy do regulowania ogółu zobowiązań. Ten wskaźnik definiuje czy dane przedsiębiorstwo jest w stanie regulować wszystkie zobowiązania w wyznaczonym terminie. Wypłacalność finansowa jest bardzo często mylona z płynnością finansową. Powinniśmy jednak pamiętać, iż te pojęcia nie są tożsame i zawsze należy mieć na uwadze różnice, które między nimi występująWskaźnik rentowności

ROS (ang. Return On Sales) pokazuje wielkość zysku osiągniętego ze sprzedaży towarów. Im wyższy wskaźnik ROS, tym większa jest opłacalność prowadzenia danej firmy. Wskaźnik ROS najczęściej porównuje się w kolejnych miesiącach i latach, aby móc zobaczyć, czy sprzedaż jest stabilna, kiedy jest najbardziej opłacalna oraz, czy występują duże wahania poziomu sprzedaży.

ROI
ROI (ang. Return On Investment) to jeden z najważniejszych wskaźników, który informuje o procentowym zwrocie z inwestycji. Za pomocą ROI właściciel firmy może porównać inwestycję w firmę do innych form inwestowania, np. w akcje lub lokaty bankowe.
Wskaźnik zwrotu z inwestycji można obliczyć, dzieląc zysk netto przez zainwestowany kapitał.

ROE
ROE (ang. Return On Equity) to inaczej wskaźnik rentowności kapitały własnego. Jest to wskaźnik umożliwiający określenie, jaki zysk udało się osiągnąć spółce dzięki wniesionemu kapitałowi własnemu. Im wyższa jest wartość wskaźnika ROE, tym sytuacja przedsiębiorstwa jest korzystniejsza. Wysoki wskaźnik ROE oznacza możliwość wypracowania dużej nadwyżki finansowej.

IRR
IRR( and. Internal Rate of Return) wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu. Umożliwia obliczenie rentowności inwestycji oraz pokazuje rzeczywistą stopę zysku z danego przedsięwzięcia uwzględniająca zmianę wartości pieniądza w czasie.

Dźwignia finansowa
Dźwignia finansowa związana jest bezpośrednio ze strukturą kapitału w firmie. Określa wielkość kapitału obcego do kapitału własnego.


Znajdź opcje finansowania Twojego biznesu